جستجو :


فیلتر بر اساس :

سال: ماه:

عنوان خبر:


 

1396/08/22 محمد جزايي به عنوان "مسئول کمیتۀ استان‌ها" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/08/22 تسلیت

1396/08/14 محمدمهدی تشیعی به عنوان "مسئول کمیتۀ موج‌سواری" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/08/01 ستاره مظهری به عنوان "نایب رییس درامور بانوان" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/07/30 جلسه کمیته ورزش های موج سواری استان گیلان برگزار شد.

1396/07/30 جلال گل زاده به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری استان مازندران" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/07/26 سلمان زمانی به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری بندر جاسک" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/07/26 انتصاب بهادر شکرچی زاده اصفهانی به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ قشم

1396/07/24 انتصاب محمد گلزاری به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ هرمز

1396/07/24 انتصاب محمد گلزاری به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ هرمز

1 2 3 4 5 6