کمیته استان گیلان

سرپرست کمیته:آقای فرامرز دباغ
نایب رئیس بانوان:سرکار خانم فخرالسادات خاکپور
نایب رئیس آقایان:ناصر نصیری
دبیر:علی رضا جاوید
کمیته فنی ومربیان آقایان:فرشید سلمانپور
کمیته فنی و مربیان خانم ها:سرکار خانم نازنین ملایی