اطلاعیه

اولین دوره مربیگری موج سواری به زودی در ایران برگزار میشود.
اولین دوره مربیگری موج سواری در ایران به زودی و با همکاری فدراسیون بین المللی موج سواری برگزار خواهد شد.
اطلاعت تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.