کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد

انتصابات در کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری با پیشنهاد رئیس کمیته استان سیستان و بلوچستان و با تأیید رئیس انجمن صورت گرفت؛ و این کمیته در پی جلسۀ پیشین رئیس انجمن در شهرستان چابهار و اتخاذ تصمیمات مهم در آن جلسه آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا، با پیشنهاد رئیس کمیته استان سیستان و بلوچستان و با احکامی از سوی رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری، مراد شهنازی به عنوان نایب رئیس کمیته استان، رحمان رحمت زهی به عنوان دبیر کمیته استان، پوریا کرد به عنوان مسئول روابط عمومی کمیته استان، عمر بلوچ به عنوان رئیس گروه ورزش‌های موج‌سواری شهرستان چابهار، لعل بخش امیری به عنوان رئیس گروه ورزش های موج سواری شهرستان کنارک و جمشید شیخی به عنوان رئیس گروه ورزش‌های موج‌سواری شهرستان زهک منصوب شدند؛ تا با صدور این احکام و در پی جلسه پیشین رئیس انجمن در شهرستان چابهار فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در استان به اجرا در آیند.
همچنین رئیس انجمن ورزش های موج سواری استان درخصوص همکاری بخش خصوصی در استان اظهار داشت: انجمن ورزش‌های موج‌سواری از تمام درخواست‌های همکاری بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان حمایت خواهد کرد و امیدوارم بخش خصوصی که در استان بومی و فعال هستند به توسعه این ورزش‌ها کمک کنند.
رئیس انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا همچنین از برگزاری اولین دوره مربی گری استند آپ پدل بورد در استان به منظور حمایت بیشتر از استان خبر داد و گفت: این انجمن با تمام توان فعالیت‌های آموزشی و قهرمانی خود را در استان متمرکز خواهد کرد و طبق جلسه‌ای که با رئیس کمیته استان و معاون توسعه ورزش قهرمانی و کلیۀ مسئولین استان و شهرستان چابهار داشتیم، همه با هم برای توسعه ورزش‌های موج‌سواری در استان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های موجود به نتایج خوبی رسیدیم.