انتصاب تورج اسماعیلی به عنوان سرپرست کمیته موج سواری انجمن ورزش های موج سواری جمهوری اسلامی ایران

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران، تورج اسماعیلی به عنوان سرپرست کمیته موج سواری انجمن ورزش های موج سواری منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای تورج اسماعیلی، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیته موج سواری انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعالی برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.