اطلاعیه مهم

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره های مربیگیری فلت واتر استند آپ پدل بورد کیش و تهران
روابط عمومی انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا به اطلاع میرساند، آن دسته از شرکت کنندگان که تا کنون جهت تکمیل مدارک خود اقدامی نکرده اند لغایت تا دوشنبه 16 مرداد ماه فرصت دارند تا مدارک خود را تکمیل و ارسال کنند.
در غیر اینصورت، عدم اقدام آنها به منزله ی انصراف از دریافت مدرک محسوب میشود و از صدور مدرک برای آنها امتناع خواهد شد.