اطلاعیه

قابل توجه شرکت کنندگان در دوره مربیگری فلت واتر استند آپ پدل بورد کیش و تهران
تمام مربیانی که در دوره مربی گری استند آپ پدل بورد در جزیره کیش و تهران با حضور مدرس جهانی شرکت کرده بودند، تا یک هفته مهلت دارند تا اقدام به تکمیل دفترچه فدراسیون جهانی با هماهنگی مسئول کمیته پدل بورد، آقای سامانی کرده و به دفتر انجمن ورزش های موج سواری جهت ارسال به فدراسیون جهانی تحویل دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با آقای سامانی _رئیس کمیته استند آپ پدل بورد_ تماس گرفته شود. 09393891720