اولین سری مدارک مربی‌گری فلت واتر استند آپ پدل بورد صادر شد

مدارک مربی‌گری فلت واتر استند آپ پدل بورد شرکت کنندگان در دوره‌های تهران و کیش آمادۀ تحویل می‌باشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری، اولین سری مدارک مربی‌گری فلت واتر استند آپ پدل بورد صادر شده و آمادۀ تحویل می‌باشد. شرکت‌کندگان در این دوره‌ها می‌توانند با شماره تلفن 09393891720 (آقای سامانی) تماس حاصل فرمایند.