انتصاب ناصر حق‌طلب به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان زنجان

با حکمی از سوی رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان، ناصر حق‌طلب به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در استان زنجان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای ناصر حق‌طلب، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی با پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در استان زنجان منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعال برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.