دورۀ مربیگری فلت واتر استند آپ پدل بورد در استان هرمزگان برگزار شد

اولین دورۀ مربیگری فلت واتر استند آپ پدل بورد در استان هرمزگان در روزهای بیستم مهرماه در بندعباس و بیست و یکم مهرماه در جزیره زیبای هرمز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری، اولین دورۀ مربیگری فلت واتر استند آپ پدل بورد در استان هرمزگان با هماهنگی کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری و هیئت انجمن‌های ورزشی استان در روزهای بیستم مهرماه در بندر عباس و بیست و یکم مهرماه در جزیره زیبای هرمز برگزار شد.
همچنین رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری ایران در این سفر، از جزیرۀ قشم بازدید و طرفیت‌های این جزیره برای گسترش موج‌سواری را شناسایی کرد.