انتصاب محمد گلزاری به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ هرمز

با حکمی از سوی رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان هرمزگان، محمد گلزاری به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در جزیرۀ هرمز منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای محمد گلزاری، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی با پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان هرمزگان و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در جزیرل هرمز منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعال برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.