انتصاب بهادر شکرچی زاده اصفهانی به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ قشم

با حکمی از سوی رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران و بهادر شکرچی زاده اصفهانی به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در جزیرۀ قشم منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای بهادر شکرچی زاده اصفهانی، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در جزیرۀ قشم منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعال برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.