سلمان زمانی به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری بندر جاسک" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان هرمزگان، سلمان زمانی به عنوان سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در بندر جاسکمنصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای سلمان زمانی، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، با پیشنهاد رئیس کمیتۀ استان هرمزگان و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در بندر جاسک منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعال برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.