جلال گل زاده به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری استان مازندران" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد رئیس هیات انجمن های ورزشی استان مازندران، جلال گل زاده به عنوان سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا در استان مازندران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای جلال گل زاده ، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، با پیشنهاد رئیس هیات استان مازندران و به موجب این حکم، به عنوان سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا دراستان مازندران منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعال برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.