جلسه کمیته ورزش های موج سواری استان گیلان برگزار شد.

جلسه اعضاي كميته ي ورزش هاي موج سواري استان گيلان باحضور رئیس و نائب رئیس کمیته ،و همچنین ورزشكاران روز جمعه راس ساعت ۱۰ در تاريخ ١٣٩٦/٧/٢٨ برگزار شد،
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های موج سواری جلسه اعضاي كميته ي ورزش هاي موج سواري استان گيلان باحضور رئیس و نائب رئیس کمیته ،و همچنین ورزشكاران روزجمعه راس ساعت ۱۰ در تاريخ ١٣٩٦/٧/٢٨ برگزار شد،در اين جلسه در مورد هماهنگي هاي لازم براي برگزاری مسابقات انتخابی تیم پدل برد استان گیلان و تمرينات آماده سازي ورزشكاران تبادل نظر شد و مقرر گردید مسابقه انتخابي تيم گيلان در تاریخ ١٣٩٦/٨/١٩ برگزار گردد .درادامه جلسه ورزشکاران ضمن بیان نظرات خود آمادگی خود را جهت حضور درمسابقات اعلام نمودند.