محمدمهدی تشیعی به عنوان "مسئول کمیتۀ موج‌سواری" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

با حکمی از سوی علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری جمهوری اسلامی ایران محمدمهدی تشیعی به عنوان مسئول کمیتۀ موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در متن این حکم آمده است: جناب آقای محمدمهدی تشیعی، احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم، به عنوان مسئول کمیتۀ موج‌سوار انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا منصوب می‌شوید.
امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری و هماهنگی مسئولین این انجمن، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. از خداوند متعال برای جنابعالی آروزی توفیق و مسئلت دارم.