تسلیت

تسلیت انجمن ورزش‌های موج‌سواری به هموطنان در پی حادثۀ دلخراش زلزلۀ غرب کشور
روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ضمن عرض تسلیت به بازماندگان زلزله غرب کشور، از خداوند برای از دست رفتگان طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر می‌کند.