اطلاعیه

نشست هیئت رئیسۀ انجمن هفتۀ آینده در جزیرۀ قشم برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری، نشست هیئت رئیسه انجمن ورزش های موج سواری ایران در روز چهارشنبه 15 آذرماه 96 در جزیره قشم برگزار می‌شود.