رئیس اانجمن ورزش هاي موج سواري ج.ا.ا از سازمان ها و حاميان برگزاري جشنواره ٥ دقيقه زندگي با پدل بورد جزيره قشم قدردانی و تشکر نمود.

رئیس اانجمن ورزش هاي موج سواري ج.ا.ا از سازمان ها و حاميان برگزاري جشنواره ٥ دقيقه زندگي با پدل بورد جزيره قشم قدردانی و تشکر نمود.
ارئیس انجمن ورزش هاي موج سواري از سازمان ها و حاميان برگزاري جشنواره ٥ دقيقه زندگي با پدل بورد جزيره قشم قدردانی و تشکر نمود.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های موج سواری:آقای علی رضا رستمی عزت از تمامی دست اندرکاران و دستگاه های و حامیان این انجمن:
هيات رييسه محترم :اقاي دانشور مدير کل محترم استان هرمزگان
اقاي دكتر مومني مدير كل محترم منطقه ازاد جزيره قشم
اقاي دكتر قديري مدير كل ورزش منطقه ازاد قشم و همكاران محترمشان
آقاي صالحي رييس هيات انجمن هاي ورزشي استان
اقاي نايبي رييس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قشم ،اقاي دكتر امير دانشور رييس كميته استان ، عوامل نظامي و انتظامي جزيره،
اقاي شكرچي زاده رييس كميته جزيره قشم ،اقاي شريفي مدير مجموعه تفريحي و گردشگري هفت رنگو
اقاي مهندس حاضرين مدير عامل شركت كيش كايت و اكوالند كيش
و اقاي مهندس مرشدي مدير محترم شركت پابليك گير
اقاي مهندس فتوحي مدير عامل محترم شركت اف سون
و مدير عامل محترم شركت ابكاوان قشم و مدير عامل نوشيدني دايناميك
نسبت به یاری برای برگزاری هرچه با شکوه این جشنواره صمیمانه قدردانی و تشکر نمود.