کمیته موج سواری

درباره موج سواری(surfing):
موج سواری ورزش آب های سطحی است که در آن موج سوار، سوار بر موج به جلو و به سمت عمق امواج حرکت می کند و معمولا توسط امواج، به سمت ساحل حمل می شود. امواج مناسب برای موج سواری در درجۀ اول در اقیانوس ها یافت می شوند؛ اما همچنین می توانند در دریاچه ها و یا در رودخانه ها، در قالب یک موج ایستاده یا حفره کِشنده نیز یافت شوند. با این حال موج سواران می توانند از امواج مصنوعی که از حرکت قایق ها و یا استخرهای موج مصنوعی به وجود می آیند، بهره ببرند.
خاستگاه موج سواری بخش مرکزیِ فرهنگ اهل جزایر پلینزی باستان بود. موج سواری نخستین بار توسط سیاحان بریتانیایی در شهر "تاهیتی" و در سال 1767 مشاهده شد.
در سال 1975 و با شروع رقابت های حرفه ای، "مارگو اوبرگ" اولین زن قهرمان موج سواری شد.
تاریخ مدرن رقابت های موج سواری با انجمن بین المللی موج سواری (ISA) آغاز می شود. ریشۀ این ورزش به قرن ها پیش باز می گردد، اما اولین مسابقات موج سواری قهرمانی جهان در یک روز تابستانی، در ساحل مانلیِ استرالیا آغاز شد.
این انجمن که متصدی مقتدر جهانی به منظور گسترش ورزش موج سواری و انواع دیگر آن است، تمام فعالیت های خودش را وقف توسعۀ این ورزش در جهان کرده؛ و مأموریت آن، حمایت، راهنمایی و مشاورۀ اعضایش در سراسر جهان می باشد.
انجمن موج سواری ایران نیز از اردیبهشت ماه سال 95 به طور رسمی فعالتش را آغاز کرد.