جستجو :


فیلتر بر اساس :

سال: ماه:

عنوان خبر:


 

1396/07/26 سلمان زمانی به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری بندر جاسک" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/07/26 انتصاب بهادر شکرچی زاده اصفهانی به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ قشم

1396/07/24 انتصاب محمد گلزاری به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در جزیرۀ هرمز

1396/07/24 سید محمود بحرینی به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری بندر لنگه" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/07/21 دورۀ مربیگری فلت واتر استند آپ پدل بورد در استان هرمزگان برگزار شد

1396/07/18 علی‌ جلیلی به عنوان " سرپرست کمیته ورزش‌های موج‌سواری در استان خوزستان" انجمن ورزش‌های‌ موج‎‌سواری منصوب شد

1396/07/18 انتصاب ناصر حق‌طلب به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان زنجان

1396/07/12 برنامه‌های شش ماهۀ دوم سال کمیتۀ استان مازندران انجمن ورزش‌های موج‌سواری مورد بازبینی قرار گرفت

1396/07/12 اولین سری مدارک مربی‌گری فلت واتر استند آپ پدل بورد صادر شد

1396/07/11 انتصاب پیام یاوه به عنوان سرپرست کمیتۀ ورزش‌های موج‌سواری انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران در استان کرمانشاه

1 2 3 4 5