کمیته استان مازندران

سرپرست کمیته استان: اقای امیر مهدی پور
نایب رئیس بانوان: سرکار خانم لیلا محمدی
نایب رئیس آقایان: آقای امیر شاه بهرامی
دبیر کمیته: ابوالفضل حیدرزاده
مسئول کمیته گردشگری: عباس کلانتری