اطلاعیه

تاریخ مسابقۀ قهرمانی استند آپ پدل‌بورد استان خوزستان به هشتم فروردین‌ماه تغییر کرد.
علاقه‌مندان به شرکت در مسابقۀ قهرمانی استند آپ پدل بورد در استان خوزستان، رودخانۀ کارون، توجه داشته باشند که به‌دلیل شرایط نامساعد آب و هوا، تاریخ برگزاری این مسابقه از روز چهارشنبه نهم فروردین‌ماه به بعد از ظهر روز سه‌شنبه هشتم فروردین تغییر یافت.