جام کارون برگزار شد

اولین مسابقۀ "استند اپ پدل بورد" کشور با نام جام کارون به مناسبت دوازدهم فروروین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان شهرستان خرمشهر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ایران، جام کارون با حضور مسئولین 14 شرکت کننده از شهرستان‌ها و شهرهای تهران،ب وشهر، آبادان و خرمشهر و به مناسبت دوازدهم فروروین ماه، روز جمهوری اسلامی ایران در استان خوزستان شهرستان خرمشهر برگزارشد. مسابقه در سطح بسیار خوبی برگزار شد و در پایان نیز علی بریهی، رسول اصبعی اصل و امیرحسین نوخیزی به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.
مراسم اهدای جوایز نیز با حضور دلدادۀ مهربان، دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی؛ علیرضا رستمی‌عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خرمشهر برگزار شد. همچنین، ضمن اهدای جوایز نقدی، تندیس و لوح تقدیر، از نفرات اول تا سوم مسابقه برای شرکت در اردوی تیم ملی جهت آمادگی برای مسابقات جهانی دانمارک دعوت به عمل آمد.
شایان ذکر است که شبکۀ تلویزیونی آبادان به پوشش زندۀ مسابقه پرداخت.
در پایان، رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری از زحمات میوه‌چین، رئیس کمیته استان خوزستان و دیگر دست اندرکاران برگزاری جام کارون تقدیر و تشکر کرد.