ادای احترام دبیر فدراسیون انجمن‌های ورزشی و رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران به شهدای شلمچه

رئیس انجمن ورزش‌های موج‌سواری ج.ا.ا به مناسبت دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران از منطقۀ مرزی شلمچه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش‌های موج‌سواری ایران، بازدید از شلمچه به منظور ادای احترام به شهدای دفاع مقدس و این منطقه، و به مناسبت دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
در این دیدار دلدادۀ مهربان، دبیر فدراسیون انجمن های ورزشی، سیدرضا میوه‌چین، رئیس کمته ورزش‌های موج سواری استان خوزستان و جمعی از قهرمانان و ورزشکاران رشته استند آپ پدل بورد نیز در کنار علی‍رضا رستمی عزت، رئیس انجمن ورزش‌های موج سواری حضور داشتند.